Ramowy szkic projektu planu II Międzynarodowego Zjazdu Smakoszy na pograniczu Mazowsza i Kurpii

– przygotowany i zatwierdzony przez Gospodarza i skierowany do powszechnych konsultacji

Jako wieloletni pracownik propagandowego frontu często mylnie zwanego dziennikarstwem dobrze zapamiętałem jak przygotowywano dokumenty kolejnych zjazdów. Pracowały nad nimi liczne zespoły KC, Sekretariaty a nawet Biura Polityczne. I ja bezczelnie postanowiłem zastąpić wszystkie te instancje. Po długich przemyśleniach postanowiłem przedstawić taki dokument:

I Zjazd Smakoszy(oczywiście także Międzynarodowy jak i pierwszy, ten w Kórniku) odbędzie się w dniach 6 i 7 września 2008 roku pod Pułtuskiem. Dokładny adres chwilowo zachowujemy w tajemnicy, by żaden wróg nie pokrzyżował nam planów. Dopuszczamy myśl, że pierwsi goście mogą przyjeżdżać już wieczorem dnia poprzedniego czyli w piątek 5 września.

Główne wydarzenia Zjazdu czyli obrady plenarne w okolicznych restauracjach oraz na polu należącym do Gospodarzy ( w razie niepogody na werandzie lub nawet dwóch werandach) odbędą się w sobotę i niedzielę. Przewidziano także wycieczkę do dwóch muzeów: Romantyzmu w Opinogórze i Szlachty polskiej oraz Pozytywizmu w Gołotczyźnie.

Przewidziano także ogniska, saunę i wycieczki piesze nad Narwią, która w tym miejscu jest rezerwatem ptactwa wodnego.
Wyboru władz blogu „Gotuj się!” nie będzie ponieważ władza w tej organizacji jest całkowicie samozwańcza i niepodzielna.

Na czym więc mają polegać konsultacje? Objaśniam. Każdy uczestnik może i powinien zgłosić swój udział w zjeździe. Od tego bowiem zależy organizacja zakwaterowania a to problem ważny.

Po wstępnych obliczeniach liczby uczestników nastąpią dalsze konsultacje czyli podawanie dokładnego adresu (każdemu osobno a nie na blogu z przyczyn jak wyżej). Równocześnie konieczne będzie poważne potraktowanie zgłoszeń, by nie powodować niepotrzebnego zamieszania organizacyjnego. Przedpłat nie przewidujemy. O kosztach poinformujemy w kolejnym komunikacie (po zorientowaniu w liczbie uczestników). Bez wątpienia nie będą wyższe niż w roku ubiegłym. Mimo inflacji ponieważ procesowi temu podlega tylko gotówka a nie przyjaźń!

domek_1.jpg

Tu część zjazdowiczów znajdzie nocleg i miejsce do knucia spisków