Zgadnij co gotujemy?(56)

Dawna Polska nie była państwem jednonarodowym. Nawet w nazwie przez parę stuleci figurował piękny zwrot Rzeczpospolita Obojga Narodów. Ale narodów tych było przecież więcej. Oprócz Polaków i Litwinów żyli na tych ziemiach Tatarzy, Żydzi, Karaimi, Rusini, Niemcy. I każda nacja wnosiła coś smakowitego na wspólny wielki polski stół.

Dziś więc pytania będą dotyczyć potraw nie polskich ale jednak naszych. Wiele dań bowiem szybko zaadoptowaliśmy bez zmian lub  zaadaptowaliśmy modyfikując mniej lub bardziej. Oto one:

1. Co to jest latkes i z jakiej kuchni to danie?
2. Z jakiej kuchni pochodzi pierekaczewnik, a może wiesz co to takiego?
3. Żuchel jadają… i jest to…

Kto pierwszy przyśle trzy prawidłowe odpowiedzi ten dostanie „Kuchnię polską na nowo odkrytą” Barbary Adamczewskiej wydaną przez Nowy Świat i opatrzoną dedykacją i autografami autorki oraz jej towarzysza życia. Czekam więc pod adresem internet@polityka.com.pl