Kulinarny poradnik Piotra Adamczewskiego (4)

Piotr Adamczewski doradza jak kupować ryby, a na obiad przyrządza swoją ulubioną doradę.