Potrawy tradycyjnej kuchni żydowskiej

Przepisy żydowskiej kuchni w każdym kraju przechowywała przez wieki w nie zmienionej formie domowa tradycja – potrawy wciąż smakowały i były przygotowywane w ten sam sposób przez kolejne pokolenia. Kiedy historia przerwała ogniwa tego chronionego dotąd łańcucha tradycji, wiążącego naród z poprzednimi wiekami, jedynie okazjonalne spotkania z kulinarnym popisem sędziwej ciotki czy babki pozwalały poznać wszystkie smaki tamtej kuchni. Albowiem tylko te najstarsze osoby przechowały w swojej pamięci nie tylko przepis na potrawę, ale i jej autentyczny smak. A świadomość smaku jest przecież równie ważna jak umiejętność dochodzenia do niego.
Oto przepisy, które zachowały się w pamięci różnych osób, zebrane między innymi podczas rozmów z nimi oraz pochodzące z notatek. Czy jest to jedyna autentyczna kuchnia żydowska, czy tylko to, co przypadkiem, wybiórczo, przechowała pamięć? Nie można tego właściwie ocenić. Każda odpowiedŸ będzie równie prawdziwa. Podobnie jak w innych kuchniach, mimo silnie zakorzenionej tradycji przygotowywania pewnych potraw istnieją regionalne lub rodzinne modyfikacje, które wynikały z różnic w smaku, możliwości finansowych albo dostępności produktów.